_

Časté dotazy

O společnosti

Co je Mobilize Financial Services?

Mobilize Financial Services je obchodní název společnosti RCI Financial Services, s.r.o., která je poskytovatelem financování vozů značek Renault, Dacia a Alpine v České republice. Je společným podnikem francouzské RCI Banque S.A. (100% součást Skupiny Renault) a UniCredit Leasing CZ, a.s.

Pod obchodní značkou Mobilize Financial Services působí také společnost RCI FINANCE CZ s.r.o., která je poskytovatelem finančních služeb pro dealery Skupiny Renault v České republice.

Co přesně Mobilize Financial Services dělá?

Mobilize Financial Services nabízí úvěry pro financování nových a ojetých vozů. Ve spolupráci s dalšími partnery zprostředkovává i pojištění a služby operativního leasingu. Produkty a služby Mobilize Financial Services jsou určené fyzickým osobám, podnikatelům i firmám a jsou dostupné prostřednictvím sítě dealerů vozů značek Renault, Dacia a Alpine.

Proč došlo ke změně obchodní značky?

Mobilize je novou (čtvrtou) značkou Skupiny Renault, která vznikla s cílem reagovat na celospolečenské snahy o nalezení udržitelné mobility. Zaměřuje se na nové trendy, které souvisí s přechodem od vlastnictví k užívání vozů a na služby spojené se zajištěním mobility. Proto budou i finanční služby Skupiny Renault známé pod obchodní značkou Mobilize Financial Services.

Posílení vazby mezi značkou Mobilize a Mobilize Financial Services pomáhá strategii Skupiny Renault jít nad běžný rámec automobilového průmyslu, a to mimo jiné díky konceptu „automobil jako služba“.

Produkty

Jaký je rozdíl mezi úvěrem a operativním leasingem?

Úvěr slouží k financování nákupu vozidla, které se stává vaším majetkem. Úhrada probíhá formou pravidelných splátek během stanovené doby. Jste plně zodpovědní za údržbu a opravy vozidla.

Operativní leasing je forma dlouhodobého pronájmu vozidla. Vozidlo je ve vlastnictví leasingové společnosti. Platíte pravidelné měsíční poplatky za užívání vozidla, včetně možných služeb údržby a oprav poskytovaných leasingovou společností.

Jak mohu požádat o financování na pořízení vozu?

O financování požádáte u autorizovaného dealera značek Renault, Dacia nebo Alpine. Prodejce s vámi vyplní všechny potřebné údaje a předloží vám nezávaznou kalkulaci úvěru. Zároveň žádost odešle společnosti Mobilize Financial Services a bude vás informovat o průběhu vyřizování žádosti.

V případě schválení žádosti vás prodejce požádá o předložení všech potřebných podkladů k ověření. Které dokumenty musíte předložit, závisí výhradně na vaší osobní situaci.

Co je RPSN?

RPSN je zkratka pro roční procentní sazbu nákladů spotřebitelského úvěru. Tento ukazatel vyjadřuje celkové náklady spotřebitelského úvěru, vyjádřené jako roční procentní podíl z celkové výše spotřebitelského úvěru. Zahrnuje nejen výpůjční úrokovou sazbu, ale také poplatky vážící se k uzavření smlouvy, poplatky za převod peněžních prostředků, platby za pojištění vozu nebo pojištění neschopnosti spotřebitele splácet úvěr z důvodu jeho pracovní neschopnosti, invalidity, smrti nebo nezaměstnanosti.

Co je poslední navýšená splátka?

Poslední navýšená splátka podobně jako akontace pomáhá nastavit nižší měsíční splátky úvěru tím, že větší část splácení nechává až na konec platnosti smlouvy. Zpravidla se toho využívá u úvěrů s možností zpětného prodeje vozu dealerovi, kdy zůstatková hodnota ojetého vozu na konci platnosti smlouvy o úvěru přibližně odpovídá výši poslední navýšené splátky nebo je dokonce vyšší. Poslední navýšená splátka se tak uhradí z prodeje vozu.

Co je pojištění GAP?

Pojištění GAP (Guaranteed Asset Protection) je doplňkové pojištění, které kryje rozdíl mezi hodnotou vozidla a zbývající částkou úvěru nebo leasingové smlouvy v případě, že vozidlo je odcizeno nebo totálně zničeno. To znamená, že pokrývá finanční propad, který může vzniknout, když pojištění vozidla nekryje veškerou částku, kterou ještě dlužíte. GAP pojištění vám tak může pomoci uchránit se před nechtěnými finančními ztrátami v případě nehody nebo krádeže vozidla.

Co je pojištění schopnosti splácet?

Pojištění schopnosti splácet poskytuje ochranu v situaci, kdy klient není schopen splácet úvěr kvůli ztrátě příjmu způsobené nemocí, invaliditou nebo dokonce úmrtím dlužníka. Tato forma pojištění pomůže zajistit, aby vaše finanční závazky byly spláceny nebo alespoň částečně pokryty i v případě nečekaných událostí, což ochrání vás i vaši rodinu.

Moje smlouva

Kde mohu nahlásit změnu identifikačních údajů v průběhu smlouvy o úvěru?

Změnu identifikačních údajů (adresy atd.) je potřeba nahlásit písemně. Oznámení o změně zašlete poštou na adresu RCI Financial Services, s.r.o., Želetavská 1525/1, 140 10 Praha 4 - Michle nebo e-mailem na adresu mobilize-fs@unicreditleasing.cz. Nezapomeňte uvést číslo smlouvy o úvěru.

Kde mohu zažádat o potvrzení bezeškodného průběhu po ukončení úvěrové smlouvy?

Potvrzení o bezeškodném průběhu vystavuje pojišťovna, u které jste měl předmět úvěru pojištěný.

Jak získám informace o průběhu smlouvy o úvěru?

Veškeré informace o průběhu a trvání smlouvy o úvěru získáte na našem klientském centru na telefonním čísle 257 091 172 nebo na e-mailové adrese  [javascript protected email].

Jaký je variabilní symbol pro platbu splátek?

Variabilním symbolem pro platby splátek je vždy číslo smlouvy. V případě, že zapomenete uvést variabilní symbol, nebo ho uvedete chybně, kontaktujte naše klientské centrum na telefonním čísle 257 091 172, aby došlo ke správnému přiřazení platby k vaší smlouvě o úvěru.

Kdy je splatnost splátek?

Splatnost jednotlivých splátek úvěru je uvedena ve splátkovém kalendáři, který obdržíte poštou od RCI Financial Services, s.r.o. po převzetí vozu.

Co mám dělat, když jsem neobdržel splátkový kalendář?

Splátkový kalendář obdržíte poštou na adresu uvedenou ve smlouvě nejpozději do 3 týdnů od převzetí vozu. V případě, že splátkový kalendář neobdržíte, kontaktuje naše klientské centrum na telefonním čísle 257 091 172. Výše a splatnost splátek úvěru je uvedena v základních údajích o úvěru, které jsou součástí dokumentace od RCI Financial Services, s.r.o.

Jak nahlásím pojistnou událost, jak požádám o devinkulaci pojistného plnění?

Veškeré informace získáte na https://www.unicreditleasing.cz/cs/Pojisteni/Pojistna-udalost, případně na e-mailové adrese [javascript protected email] nebo telefonním čísle 257 091 172.

Jak požádám o devinkulaci pojistného plnění?

Požádat můžete e-mailem na adrese [javascript protected email] nebo telefonicky na zákaznické lince 257 091 172

Technické průkazy

Jaká jsou pravidla po zrušení velkých technických průkazů?

Od 1. 1. 2024 se ruší papírová podoba Osvědčení o registraci vozidla č. 2, pro které se vžilo označení velký technický průkaz (VTP).

K nově registrovaným vozidlům bude Registr vozidel vydávat jen 1 registrační doklad ve fyzické podobě, a to Osvědčení o registraci vozidla (ORV).

ORV bude v nové podobě rozšířeno o informace o vlastníkovi a provozovateli vozidla a bude obsahovat QR kód, přes který bude možné načíst technické údaje o vozidlu původně obsažené ve VTP (mobilní aplikace, která zpřístupní data obsažená v Registru má dle informací od Ministerstva dopravy fungovat od 1. 1. 2024).

Technické informace o vozidlu, původně uvedené ve VTP, jsou již nyní dostupné elektronicky v tzv. Datové kostce na adrese https://www.dataovozidlech.cz/ -> data ke stažení -> možnost vyhledat vozidlo dle čísla ORV nebo čísla TP nebo VIN/RZ.

U vozidel, ke kterým byl VTP již vydán, bude VTP při nejbližším úkonu na Registru vozidel nahrazen novým ORV.

Jak se dotknou popsané změny mojí existující smlouvy o financování?

Máte-li smluvní povinnost u nás deponovat VTP, VTP vám zašleme po řádném doplacení a ukončení smlouvy.

Potřebujete-li VTP zapůjčit z důvodu úkonu na Registru vozidel, zpět nám místo VTP zašlete aktuální kopii ORV.

Potřebujete-li VTP zapůjčit z jiných důvodů, typicky z důvodu pravidelné technické kontroly, zpět nám zašlete do deponace VTP.

Jak se dotknou popsané změny smluv o financování uzavíraných po 1. 1. 2024, kde financovaný předmět se zapisuje do Registru vozidel?

Nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne registrace předmětu financování v registru silničních vozidel jste povinni na příslušné Obchodní místo zaslat fotokopii nebo scan ORV. Ze zákona je každý nový majitel vozidla povinen registrovat vozidlo do registru vozidel nejpozději do 10 dnů od převodu vlastnického práva k vozidlu. Lhůta je platná pro jakoukoliv změnu podléhající zápisu do registru vozidel.

Dbejte prosím zvýšené pozornosti, aby byl v ORV vždy správně a v souladu s vašimi smluvními povinnostmi uveden vlastník a provozovatel vozidla.

Jak postupovat při zasílání kopie ORV?

Kopie nám prosím e-mailem zasílejte na naše pobočky.

Správnou pobočku snadno identifikujete pomocí čísel na 4. a 5. místě čísla vaší smlouvy o financování (např. č. smlouvy XXX23XXXXX = pobočka Praha).

Přehled e-mailových adres: 

23

Praha

[javascript protected email]

18

Brno

[javascript protected email]

21

České Budějovice

[javascript protected email]   

20

Ústí nad Labem

[javascript protected email]

14

Plzeň

[javascript protected email]

17

Zlín

[javascript protected email]

19

Ostrava

[javascript protected email]

22

Liberec

[javascript protected email]

13

Hradec Králové

[javascript protected email]

Kopii ORV nám můžete také zaslat poštou nebo osobně odevzdat na příslušné pobočce nebo na adrese sídla společnosti.