Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace. V pořádku
+420 844 113 355
Zpět
[javascript protected email]
483598267_2000pxl_0.jpg

Mimořádná opatření

I v této době je Vám plně k dispozici značkové financování Renault Finance a Dacia Finance poskytované společností RCI Financial Services s.r.o. Vyberte si ze široké nabídky zvýhodněných produktů. Spotřebitelům k úvěru nabízíme pojištění schopnosti splácet. Pro konkrétní nabídku se obraťte elektronicky nebo telefonicky na jakéhokoliv autorizovaného prodejce značky Renault/Dacia.
 

Vážení klienti,

připravili jsme pro vás webový formulář pro využití ochranné doby v souvislosti se zmírněním negativních ekonomických dopadů pandemie Covid-19 dle podmínek zákona č. 177/2020 Sb.

Zákonná úprava se vztahuje pouze na úvěrové a leasingové smlouvy, které byly sjednané a čerpané před 26. 3. 2020 a zároveň tyto smlouvy nebyly k tomuto datu více než 30 dní po splatnosti. Můžete si dle svého uvážení zvolit tzv. ochrannou dobu do 31. 10. 2020 nebo  zkrácenou ochrannou dobu do 31. 7. 2020. Ochranná doba začne od prvního dne  prvního kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy jsme přijali Vaši žádost. Ochranná doba se týká jen splátek splatných v ochranné době, nikoli neuhrazených splátek splatných před jejím začátkem.

To znamená, v případě přijetí Oznámení o využití ochranné doby v dubnu 2020, započne ochranná doba 1. 5. 2020 a trvá dle zvolené varianty do 31. 7. 2020 nebo 31. 10. 2020. Ve výše uvedeném příkladu ochranná doba se týká splátek splatných v měsíci květnu 2020 a dalších měsících do konce ochranné doby (dle zvolené varianty).

V případě přijetí  Oznámení o využití ochranné doby v květnu 2020, započne ochranná doba 1.6.2020 a trvá dle zvolené varianty do 31. 7. 2020 nebo 31. 10. 2020. Ochranná doba se týká splátek splatných v měsíci červnu 2020 a dalších měsících do konce ochranné doby (dle zvolené varianty). Analogicky se bude postupovat v případě Oznámení o využití ochranné doby  přijatých v dalších měsících.

Všechna Vaše Oznámení o využití ochranné doby podléhající výše uvedenému zákonu pro vás vyřídíme bez poplatku.

Naši povinností je předat do registrů k Vašim závazkům dodatečnou informaci o využití ochranné doby, která by se neměla projevit jako negativní záznam v klientských registrech při dalším posouzení úvěryschopnosti, a to v souladu s výše uvedeným zákonem č. 177/2020 Sb. Při dalším čerpání vždy přihlédneme k Vaší celkové finanční a ekonomické situaci tak jak tomu bylo i doposud.

Po zvolenou ochranou dobu dojde k přerušení povinnosti splácet jistinu a úroky, pokud jste spotřebitel nebo fyzická osoba podnikatel. Podáte-li žádost jako právnická osoba, odklad povinnosti plnit dluh se vztahuje pouze k jistině, úroky budete splácet i během ochranné doby.

Připomínáme, že pro všechny platí v průběhu ochranné doby nadále hradit pojištění financovaného předmětu, bylo-li součástí smlouvy. V případě, že bylo sjednáno individuálně, předmět musí zůstat pojištěný.

Sjednáním ochranné doby bude doba splácení Vaší smlouvy prodloužena, dlužná částka se po dobu odkladu bude i nadále úročit. Pokud jste spotřebitel, v průběhu trvání ochranné doby bude úrok stejný, maximálně však ve výši repo sazby vyhlášené ČNB zvýšené o 8 procentních bodů. Pokud jste fyzická osoba podnikatel nebo právnická osoba, budete platit úrok ve sjednané výši.

Máte-li zájem využít ochrannou dobu z důvodu negativního ekonomického dopadu pandemie COVID-19, stačí pouze vyplnit elektronické Oznámení o využití ochranné  doby , přes kterou nás můžete kontaktovat na dálku, aniž byste museli osobně navštívit naše obchodní místo. Můžete požádat o ochrannou dobu všech vašich smluv, u nichž to předpokládá výše uvedený zákon, nebo samostatně pro jednotlivou smlouvu. Pokud budete chtít rozdělit své portfolio smluv (například různou volbou ochranné doby), je třeba vypnit pro každou smlouvu samostatné Oznámení o využití ochranné doby.

Na Váš e-mail, zadaný v Oznámení, potvrdíme jeho přijetí. V následujících dnech, nejpozději však do 30 dnů od přijetí Vaší žádosti, Vás budeme informovat o výsledku zpracování Vašeho oznámení a následně o nových platebních instrukcích nebo o novém splátkovém kalendáři.

 

Vyberte Oznámení o využití ochranné doby dle právní formy:

Oznámení o využití ochranné doby - Spotřebitel

Pokud máte s naší společností uzavřenou úvěrovou smlouvu (příp. více smluv) a máte zájem využít ochrannou dobu, potom vyplňte: Oznámení o využití ochranné doby – spotřebitel

Oznámení o využití ochranné doby - Fyzická osoba podnikající nebo Právnická osoba  

Pokud máte s naší společností uzavřenou úvěrovou smlouvu nebo smlouvu o finančním leasingu (příp. více smluv) a máte zájem využít ochrannou dobu, potom vyplňte:  Oznámení o využití ochranné doby - podnikatel

__________

Ochrannou dobu není možné využít, pokud jste uzavřeli a čerpali úvěrovou nebo leasingovou smlouvu po 26. 3. 2020 nebo jste byli k tomuto datu v prodlení s plněním jiného dluhu delším než 30 dnů. Rovněž není možné výše popsaným způsobem využít ochrannou dobu u smluv operativního leasingu.

V těchto případech se můžete obrátit na naše obchodní místa. Kolegové vám rádi poradí, jak postupovat.

Vaše RCI Financial Services, s.r.o.